Outdoor Ommen

Wie is jullie mOL?!

Geschikt voor jong en oud! In jullie groep wordt een ‘stille verrader’ oftwel ‘MOL’ aangewezen. Kan hij of zij dit volhouden tot aan de eindstreep? voor meer informatie zie het kopje ‘arrangementen’.

For groups of 20 or more please contact

(844) 1822 66558